22 Lipca
2018
powrót

Moduł zadania

Moduł 'zadania' w pasku menu i w aplikacji

Moduł zadania

Masz teraz możliwość dodania zadania dla innego użytkownika sportbm w ramach swojej akademii (może to być trener, zawodnik lub cały zespół). Możesz mieć jedno z dwóch uprawnień: tylko swoje zespoły lub wszystkie zespoły.

Na zadanie może odpowiedzieć zawodnik pełnoletni albo opiekun zawodnika niepełnoletniego (lub zawodnik niepełnoletni, który otrzymał dostęp od swojego opiekuna), a także inny trener.

Aby utworzyć zadanie trener musi podać następujące dane:

  • tytuł zadania
  • krótki opis zadania (max 500 znaków)
  • termin realizacji zadania
  • sposób odpowiedzi (tak/nie lub pole tekstowe)
  • adresaci zadania (zespół, zawodnicy, trenerzy)
  • uprawnieni trenerzy

Lista zadań dostępna jest z poziomu górnego menu ‘zadania’. Dodanie zadania skutkuje wysłaniem przez system wiadomości e-mail oraz utworzenie powiadomienia do adresatów. Na liście dostępna jest wyszukiwarka z wyborem zakresu dat i wyszukiwaniem po tytule oraz po autorze). Zadania zostały podzielone na dwie zakładki: ‘do realizacji’ oraz ‘zrealizowane’.

Na liście zadań wyświetlamy następujące dane: data utworzenia, tytuł, osoba, która utworzyła zadanie oraz termin realizacji. Również w przypadku zbliżającego się terminu zadanie zostaje wyróżnione wraz z informacją, ile zostało dni. Zadania przeterminowane również są oznaczone. Trener dodatkowo oprócz listy zobaczy przycisk ‘nowe zadanie’.

Na dashboardzie pojawił się widget z listą 5 najbliższych oczekujących zadań – funkcja dostępna dla każdej roli użytkownika.

Użytkownik, który odpowiada na zadanie, klika w link, po czym zostaje przekierowany na ekran ze szczegółami, na którym może zapisać odpowiedź w formie opisu lub potwierdzić wykonanie zadania wybierając TAK/NIE. Oprócz odpowiedzi zostaje zapisana data.

Masz możliwość wygenerowania raportu z zadań. W tym celu musisz przejść do modułu ‘raporty’ i wybrać raport ‘zadania domowe’. Podaj zakres dat, w których zadania miały być zrealizowane oraz wybierz grupę adresatów (wszyscy zawodnicy, wszyscy trenerzy, zespół, zawodnik, trener). Na adres e-mail zostanie wysłany raport, analogicznie do istniejących raportów. 

Kliknięcie spowoduje otworzenie listy zadań zawierającej datę utworzenia, tytuł, kto utworzył i do kiedy należy wykonać. Po wejściu do szczegółów będzie możliwość odpowiedzenia.