22 Lipca
2018
powrót

Moduł zadania

Nowy moduł 'zadania' w pasku menu

Moduł zadania

Każdy trener będzie miał możliwość dodania zadania dla innego użytkownika sportbm w ramach swojej akademii (może to być trener, zawodnik lub cały zespół). Trener może mieć jedno z dwóch uprawnień: tylko swoje zespoły lub wszystkie zespoły.

Na zadanie może odpowiedzieć zawodnik pełnoletni albo opiekun zawodnika niepełnoletniego (lub zawodnik niepełnoletni, który otrzymał dostęp od swojego opiekuna).

Aby utworzyć zadanie trener musi podać następujące dane:

  • ​​​tytuł zadania
  • krótki opis zadania (max 500 znaków)
  • termin realizacji zadania
  • sposób odpowiedzi (tak/nie lub pole tekstowe)
  • adresaci zadania (zespół, zawodnicy, trenerzy)

Lista zadań dostępna jest z poziomu górnego menu ‘zadania’. Dodanie zadania skutkuje wysłaniem przez system wiadomości e-mail oraz utworzenie powiadomienia do adresatów. Na liście dostępna jest wyszukiwarka z wyborem zakresu dat i wyszukiwaniem po tytule oraz po autorze). Zadania zostały podzielone na dwie zakładki: ‘do realizacji’ oraz ‘zrealizowane’.

Na liście zadań wyświetlamy następujące dane: data utworzenia, tytuł, osoba, która utworzyła zadanie oraz termin realizacji. Również w przypadku zbliżającego się terminu zadanie zostaje wyróżnione wraz z informacją, ile zostało dni. Zadania przeterminowane również są oznaczone. Trener dodatkowo oprócz listy zobaczy przycisk ‘nowe zadanie’.

Na dashboardzie pojawił się widget z listą 5 najbliższych oczekujących zadań – funkcja dostępna dla każdej roli użytkownika.

Użytkownik, który odpowiada na zadanie, klika w link, po czym zostaje przekierowany na ekran ze szczegółami, na którym może zapisać odpowiedź w formie opisu lub potwierdzić wykonanie zadania wybierając TAK/NIE. Oprócz odpowiedzi zostaje zapisana data.

Trener ma możliwość wygenerowania raportu z zadań. W tym celu musi przejść do modułu ‘raporty’ i wybrać raport ‘zadania domowe’. Użytkownik podaje zakres dat, w których zadania miały być zrealizowane oraz wybiera grupę adresatów (wszyscy zawodnicy, wszyscy trenerzy, zespół, zawodnik, trener). Na adres e-mail zostaje wysłany raport, analogicznie do istniejących raportów. 

Już niedługo w aplikacji zadania będą działały analogicznie jak w przypadku powiadomień. Jeżeli dla zawodnika są dodane zadania, to na głównym ekranie pokaże się kafelek z informacją o zadaniu z linkiem do szczegółów i ilości zadań do wykonania.

Kliknięcie spowoduje otworzenie listy zadań zawierającej datę utworzenia, tytuł, kto utworzył i do kiedy należy wykonać. Po wejściu do szczegółów będzie możliwość odpowiedzenia.