03 Sierpnia
2018
powrót

Powiadomienie o zakończeniu płatności cyklicznej

Zgłaszaliście nam, że nie możecie znaleźć płatności, które jeszcze w poprzednim miesiącu się generowały. Okazało się, że kończył się ich termin ważności i o tym nie pamiętaliście.

Poprawiliśmy zarządzanie płatnościami cyklicznymi

Włączyliśmy powiadomienie o zbliżającym się zakończeniu płatności cyklicznej, dzięki czemu będziecie już z poziomu powiadomienia mogli przejść do utworzenia nowej płatności cyklicznej z podstawionymi już automatycznie danymi oraz z możliwością edycji.