01 Października
2018
powrót

Tworzenie zadan w aplikacji moblinej

Moduł zadań dostępny z poziomu aplikacji !

Na dashboardzie trenera w aplikacji mobilnej dodany został nowy widget zadania, który działa analogicznie jak na desktopie.

Na głównym widoku aplikacji znajdziesz przyciski:

 • do wykonania 
 • utworzone 

Aby dodać zadanie trenerom lub zawodnikom należy kliknąć + utwórz zadanie, uzupełnić wszystkie pola oraz zapisać.

Zadania ‘do wykonania’ to suma zadań do realizacji. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do widoku zadań oczekujących gdzie prezentowana jest lista zadań, na które jeszcze nie odpowiedziałeś.

Każde zadanie na liście zawiera następujące informacje:

 • termin do kiedy zadanie ma być wykonane
 • nazwa zadania
 • imię i nazwisko autora zadania
 • imię i nazwisko adresata

oraz ikonę prezentującą status zadania:

 • czerwona, gdy zadanie jest przeterminowane lub termin mija w dniu dzisiejszym
 • żółta, gdy zostało 3 dni lub mniej
 • brak, gdy termin wykonania to co najmniej 4 dni

Po kliknięciu użytkownik kierowany jest do widoku rozwiązywania zadania gdzie prezentowane są szczegóły zadania oraz formularz udzielania odpowiedzi, w którym w zależności od typu odpowiedzi może być wyświetlane następujące pole:

 • odpowiedź tak/nie - wyświetlane są dwa przyciski z odpowiedziami "tak" oraz "nie",
 • odpowiedź tekstowa - wyświetlane jest pole tekstowe, w którym adresat wpisuje odpowiedź.

Aby utworzyć zadanie podaj następujące dane:

 • tytuł zadania
 • krótki opis zadania (max 500 znaków)
 • termin realizacji zadania
 • sposób odpowiedzi (tak/nie lub pole tekstowe)
 • adresaci zadania (zespół, zawodnicy, trenerzy)
 • uprawnieni trenerzy

Lista zadań dostępna jest z poziomu górnego menu ‘zadania’. Dodanie zadania skutkuje wysłaniem przez system wiadomości e-mail oraz utworzenie powiadomienia do adresatów. Na liście dostępna jest wyszukiwarka z wyborem zakresu dat i wyszukiwaniem po tytule oraz po autorze). Zadania zostały podzielone na dwie zakładki: ‘do realizacji’ oraz ‘zrealizowane’.

Na liście zadań wyświetlamy następujące dane: data utworzenia, tytuł, osoba, która utworzyła zadanie oraz termin realizacji. Również w przypadku zbliżającego się terminu zadanie zostaje wyróżnione wraz z informacją, ile zostało dni. Zadania przeterminowane również są oznaczone. Trener dodatkowo oprócz listy zobaczy przycisk ‘nowe zadanie’.

Na dashboardzie pojawił się widget z listą 5 najbliższych oczekujących zadań – funkcja dostępna dla każdej roli użytkownika.

Użytkownik, który odpowiada na zadanie, klika w link, po czym zostaje przekierowany na ekran ze szczegółami, na którym może zapisać odpowiedź w formie opisu lub potwierdzić wykonanie zadania wybierając TAK/NIE. Oprócz odpowiedzi zostaje zapisana data.

Trener ma możliwość wygenerowania raportu z zadań. W tym celu musi przejść do modułu ‘raporty’ i wybrać raport ‘zadania domowe’. Użytkownik podaje zakres dat, w których zadania miały być zrealizowane oraz wybiera grupę adresatów (wszyscy zawodnicy, wszyscy trenerzy, zespół, zawodnik, trener). Na adres e-mail zostaje wysłany raport, analogicznie do istniejących raportów. 

Kliknięcie spowoduje otworzenie listy zadań zawierającej datę utworzenia, tytuł, kto utworzył i do kiedy należy wykonać. Po wejściu do szczegółów będzie możliwość odpowiedzenia.

Dowiedz się więcej o module zadań:

https://sportbm.pl/blog/aktualnosci/modul-zadania