07 Stycznia
2019
powrót

Jak edytować indywidualną płatność?

Sprawdź jak edytować płatności


Aby edytować płatności indywidualne o statusie oczekująca lub przeterminowana* :

1. Wejdź w zakładkę płatności

2. Wybierz zakładkę oczekujące lub przeterminowane

3. Edytuj indywidualną płatność 

4. Uzupełnij pole nowa kwota i zapisz zmiany

W momencie zapisania zmian, zawodnik/opiekun otrzymuje powiadomienie o zmianie kwoty. 

W kolumnie kwota na widoku zmienionej płatności oczekującej lub przeterminowanej pojawi się informacja o zwiększonej lub zmniejszonej kwocie. 


*funkcjonalność dostępna wyłącznie z poziomu komputera