04 Września
2018
powrót

Import plików CSV

Import plików CSV z bankowości elektronicznej

Możliwość korzystania z funkcjonalności ‘import CSV’ mają użytkownicy z rolą administrator oraz trener z uprawnieniem 'administracja kontem‘ oraz ‘płatności wszystkich zespołów’. 

Na liście płatności uprawnionego trenera i administratora, dodaliśmy nowy przycisk "importuj z CSV". Aby skorzystać z nowej funkcjonalności 'importowanie listy transakcji' należy kliknąć w 'nowy import'. Po kliknięciu użytkownik zostanie przekierowany do nowego widoku, który będzie zawierał następujące pola do uzupełnienia:

- przesyłanie plików CSV

- numer kolumny, w której przechowywany jest tytuł płatności

- numer kolumny, w której przechowywana jest kwota płatności

- numer wiersza, w którym rozpoczyna się historia transakcji płatniczych

Nowa funkcjonalność może być wykorzystywana przez użytkowników z rolą opiekun, którzy chcą dokonywać jednorazowych lub stalych przelewów poza sportbm. W tym celu należy poinstruować opiekunów by w tytyle przelewu umieścili unikalny 10 znakowy kod, który znajdą w detalu zawodnika. 

System przeanalizuje wszystkie dane i dopasuje identyfikator w tytule płatności do kwoty.

Jeśli identyfikator i kwota będą takie same jak płatności w sportbm, płatność ta zostanie oznaczona jako płatna podczas przelewu.

Po zaimportowaniu CSV wyświetlone zostaną następujące statystyki:

- liczba przelewów, których nie można dopasować (powodem może być brak prawidłowego identyfikatora w tytule płatności)

- liczba przelewów, które zostały dopasowane i oznaczone jako płatne

- liczba i lista przelewów, które były niekompletne, na przykład, jeśli znaleziono identyfikator, ale kwota była błędna

- ręczne oznaczanie jako opłacone

W liście niekompletnych przelewów wyświetlamy następujące informacje:

- nazwa płatności

- termin płatności

- zleceniodawca (pełna nazwa)

- kwota wystąpienia płatności

- kwota przelewu

- przycisk 'oznacz jako opłacone' uprawniony użytkownik może ręcznie oznaczyć płatność jako zapłaconą, nawet jeśli kwota jest niedopasowana, a informacja o tym zostanie zapisana i wyświetlona w płatnościach