powrót do listy pytań

Jak sprawdzić bieżący stan płatności?

Po wyborze w menu aplikacji zakładki „płatności” możemy przeglądać zarówno zaległe jak i przyszłe płatności .

Płatności, raporty