23 Listopada
2018
powrót

Oznacz płatność jako zwrot

Użytkownik z rolą admin oraz trener z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość ręcznego oznaczania płatności jako ‘zwrot’.

Taka płatność  będzie widniała w systemie sportbm jako płatność zwrócona.

Aby oznaczyć płatność jako zwrot musisz kliknąć na płatność, o statusie opłacona, a następnie z menu akcji wybrać 'oznacz jako zwrot'

Po kliknięciu zobaczysz komunikat z prośbą o potwierdzenie akcji, następnie płatność zostanie zwrócona do konkretnego użytkownika.