sport.bm
Pl De En

Raport Blue Media:
"Pozaszkolna edukacja sportowa dzieci"

POBIERZ RAPORT

Znaczący odsetek dzieci trenuje krócej niż trzy lata i robi to 2-3 razy w tygodniu.

Poziom sportowy i cena nie są kluczowymi elementami przy wyborze szkółki lub akademii Decyduje lokalizacja i atmosfera na zajęciach. Na poziom sportowy wskazuje jedynie jedna trzecia badanych.

Sport staje się coraz ważniejszą częścią życia, szczególnie wśród dzieci. Rodzice decydują, gdzie trenować będą ich pociechy i jaką kwotę mogą przeznaczyć na zajęcia. Od trenerów oczekują nie tylko szkolenia młodych sportowców, ale również odpowiedzialności za kształtowanie charakteru i odpowiedniego motywowania ich dzieci. Na barkach podmiotu prowadzącego zajęcia spoczywa natomiast zarządzanie i organizacja. Sukces sportowy zawodników często zależy więc od współpracy między dzieckiem, rodzicem, trenerem i klubem. Zależności te prezentuje niniejszy raport.